WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1. Giriş

Bu Web Sitesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”) tarafından, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) (birlikte “Proje Ortakları”) ile işbirliği halinde, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteği ile, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında oluşturulmuş olan www.isimiyonetebiliyorum.com (“Web Sitesi”) için geçerli olup, web sitesinin kullanım koşullarını açıklamaktadır.

Web Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu Kullanım Koşullarını okuyunuz.

Herhangi bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlayan ve/veya Web Sitesi’nden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları, Web Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerli olup, Web Sitesi’nin Online Eğitim Sistemi üzerinden bir kayıt oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi işbu Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi gerekir.

Web Sitesi kullanıcılarının ve ziyaretçilerin (Online Eğitim Sistemi üzerinden kayıt oluşturan “Katılımcılar” dahil), Web Sitesi’ni kullanırken Türk hukukuna ve genel ahlak kurallarına uygun davranması gerekmektedir.

Bu Web Sitesi’nin yasal sahibi TÜRKONFED olup, Web Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TÜRKONFED’e ve Proje Ortakları’na aittir. Web Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinlikle yasaktır.

2. Bağlantılar

Bu Web Sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu Web Sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, TÜRKONFED’in kontrolü altında değildir. TÜRKONFED, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut içerikler, ürünler ve hizmetler yararına TÜRKONFED tarafından onay verildiği anlamına gelmemektedir.

Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kullanım Koşulları’ndan ve aşağıda yer verilen Gizlilik Bildirimi’nden farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

TÜRKONFED, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

3. Fikri Mülkiyet

Web Sitesi, eğitim videoları, sunumlar, şablonlar ve makaleler de dâhil olmak üzere yazılı ve görsel eğitim içerikleri ("İçerik") ile bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı TÜRKONFED ve Proje Ortakları’na ve/veya onların ilgili kuruluşlarına aittir. İçerik, uluslararası telif hakkı kanunları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Web Sitesinin öğeleri, ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve tüm diğer ilgili mevzuat tarafından da korunmaktadır ve bunların tamamının veya bazı kısımlarının kopyalanması veya taklit edilmesi yasaktır.

Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler, videolar ve diğer öğeler, TÜRKONFED veya TÜRKONFED’e bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan Proje Ortakları’nın ve diğer gerçek veya tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleri ("İşaretler") olup, TÜRKONFED’in açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz, paylaşılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce TÜRKONFED veya Proje Ortakları’nın veya ilgili üçüncü kişinin yazılı izni alınmaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyeti hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, satılamaz, bunlardan eser türetilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz. İşbu Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen haller hariç olmak üzere, TÜRKONFED tarafından, size TÜRKONFED’in ve Proje Ortakları’nın veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine ilişkin açık ya da kapalı hiçbir hak tanınmamaktadır.

4. Taahhütte Bulunmama

TÜRKONFED, Web Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da Web Sitesi’ndeki hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

TÜRKONFED, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediğine ilişkin taahhütler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. TÜRKONFED, Web Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; Web Sitesinin ve online eğitim sisteminin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. TÜRKONFED, Web Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da Web Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. TÜRKONFED, ayrıca Web Sitesine ve online eğitim sistemine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden de sorumlu değildir.  

5. Bilgi Paylaşımı

Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler, Web Sitesi’ne girdikleri bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler, kendileri tarafından Web Sitesi’ne girilen bilgilerin eksik veya hatalı olması veya üçüncü bir şahsa ait olması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumludur.

Kullanıcılar, Web Sitesi’ne bilgi girişi yaparken açıklamak istemeyeceği veya ticari sır olarak addettiği bilgileri bizzat gözetecektir. Kullanıcılar, bu hususta TÜRKONFED ve Proje Ortakları’nın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ve sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder.

6. Tazminat

TÜRKONFED’e, Proje Ortakları’na, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

  1. Web Sitesini kullanımınız,
  2. Kullanım Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,
  3.  Web Sitesinin ve online eğitim sisteminin sizin tarafınızca kullanılmasının:
    1. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
    2. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,
  4. Web Sitesinden ve online eğitim sisteminden herhangi bir unsuru silmeniz, Web Sitesine ve online eğitim sistemine herhangi bir unsur eklemeniz,
  5. Web Sitesinde ve online eğitim sisteminde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da Web Sitesini ve online eğitim sistemini izinsiz kullanımınız,
  6. İşbu Kullanım Koşulları çerçevesinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

üçüncü şahıslar tarafından TÜRKONFED’e, Proje Ortakları’na, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri her türlü taleplere ilişkin olarak TÜRKONFED’i, Proje Ortakları’nı, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul edersiniz. Kullanım Koşulları’nın bu bölümünde Web Sitesinin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin Web Sitesine sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) TÜRKONFED’i, Proje Ortakları’nı, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

7. Web Sitesi Değişiklikleri

TÜRKONFED dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir; bu şekilde yapılacak değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlanacak olup yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, Web Sitesi’ni her ziyaretinizde Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeniz gerekmektedir. TÜRKONFED tarafından yapılacak bu şekilde bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmanız, Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuz ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmek istememeniz halinde, Web Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz.

Ayrıca TÜRKONFED, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Web Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini, Web Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, sizin Web Sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabilir. Buna ek olarak TÜRKONFED objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile Online Eğitim Sistemi’nde ve genel olarak ilgili projede her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

8. Güvenlik

TÜRKONFED olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

TÜRKONFED, kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dâhil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

10. İrtibat

Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü görüşlerinizi belirtmek veya sorularınızı iletmek için bizimle Web Sitesinin “İletişim” bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.