Mardin

İşimi Yönetebiliyorum Projesi Mardin’de!

Küresel rekabetin önemli oyuncularından olan ve Türkiye ekonomisine can veren KOBİ’lerin faaliyetlerini dijital ortama taşımalarına destek olmak ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum Projesi” ilk yılını tamamladı. 5. Eğitimi, Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ev sahipliğinde 17-18 Ocak 2020 tarihinde Mardin’de düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan eğitim programı ile 2 gün boyunca KOBİ’lere finansal raporlama ve finansa erişim, dijital pazarlama, e-ticaret, yenilikçi iş modelleri hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor. Toplamda 30 banka ve e-para kuruluşunun bir araya gelerek desteklediği ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi ile, 3 yılda 18 kentte 3.000 KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

Mardin Eğitimi aynı zamanda Hedefler için İş Dünyası Platformu’nu (B4G) da misafir etti. Açılış konuşmalarda KOBİ’lerin geleceğin ekonomisine hazırlıklı hale gelmesi, Türkiye’nin rekabet gücü açısından önemli olduğu, bölgede finansman sorunları başta olmak üzere KOBİ’lerin kapasitelerini gerektiği gibi kullanamadığından bahsedildi. İşimi Yönetebiliyorum projesi Mardin’deki şirketlere sorunları aşma noktasında önemli katkı sağlayacağı konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner de konuk konuşmacı olduğu etkinlikte, Mardinli KOBİ’lere seslendi: “Her gün bir yenisi eklenen sorunlar zincirinde çözümün ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının parçası olmak şirketler için gelecekte de var olmanın ön koşuludur. Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir ekonomi için iş dünyasının alacağı rolü ortaya çıkaran araştırmalar ve sosyal ve çevresel faktörleri göz önüne alan, küçük, orta ve büyük işletmelerin iş yapış şekillerini değiştirecek iş birlikleri geliştiriyoruz. KOBİ’lerin değerleriyle, çeviklik, esneklik ve dayanıklılık özellikleriyle pozitif değişim ve sürekli yenilikçiliği hayata geçirmek için avantajlarının fazla olduğunu düşünenlerdenim” dedi.

Mardin eğitimi kapsamında, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu üyeleri aile şirketleri ile kurumsallaşma tecrübelerini paylaştığı bir de panel düzenlendi. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın moderatörlüğünü yaptığı Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma panelinde Sun Tekstil Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk, DİMES CEO’su Ozan Diren ve Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy katılımcılara tecrübelerini aktardı.

17-18 Ocak tarihlerinde Mardin’de büyük ilgiyle karşılanan eğitimlerde farklı sektörlerden 208 KOBİ’ye ulaşıldı ve kadın katılımcıların tüm katılımcılara oranı %20 oldu.

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.