Hakkımızda

İşimi Yönetebiliyorum Projesi; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirildi.

KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan İşimi Yönetebiliyorum Projesi ile her yıl farklı illerde yapılan yüz yüze eğitimler ile KOBİ’lere ulaşmak, ihtiyaçları çerçevesinde mentorluk sağlamak ve dijitalleşme destekleri vermek hedeflenmiştir. 

Proje başlangıcında gerçekleştirilen KOBİ Profil Araştırması sonuçlarına göre eğitim müfredatı oluşturularak yüz yüze eğitimler ile başlayıp, önce webinar serileri ile canlı olarak, ardından İşimi Yönetebiliyorum Online Eğitim Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak dijital ortama taşındı. Online Eğitim Sistemi’nde, alanlarında uzman akademisyen ve profesyonellerin anlatımı ve sürekli KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre güncellenen, Uluslararası Ticaret ve E-İhracat, Finans, Pazarlama, E-Ticaret, Markalaşma, Yeşil Dönüşüm başlıklarında, maksimum 20’şer dakikalık 86 eğitim videosu yer almaktadır. Online platformda yer alan bütün eğitimlere ücretsiz olarak erişim sağlayabilen KOBİ’ler eğitim videolarını izleyerek; yeni nesil yönetim anlayışıyla, yüksek katma değerli ürünler geliştirerek pazara erişmenin, piyasada var olmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın önemli ipuçlarına ulaşabilmektedir.

İşimi Yönetebiliyorum Projesi ile Nisan 2019’dan bu yana online ve yüz yüze eğitimlerle Türkiye’nin farklı illerindeki KOBİ temsilcilerine erişilmiş, Dijitalleşme Destekleri kapsamında ücretsiz E-Ticaret ve E-İhracat altyapısı, Dijital Pazarlama Danışmanlığı destekleri sağlanmıştır. E-Ticaret ve e-ihracat altyapısı ile hızlı web sitesi kurulumu, ödeme altyapısı oluşturulması, pazarlama ve başlangıç reklamları destekleri; dijital pazarlama alanında ise; hedef ve stratejinin belirlenmesi, Google Analytics ile site trafiğinin gözlemlenmesi, SEO ile siteye daha fazla kişinin erişiminin sağlanması, dijital pazarlama kanallarının kullanılmaya başlanması konularında ücretsiz danışmanlık verilmiştir.

Üçüncü dönemi devam eden Patrondan Patrona Mentorluk Programı kapsamında, TÜRKONFED’in yönetim kurulu üyelerinden oluşan alanlarında uzman mentor ekibi, 10 KOBİ’ye 6 ay boyunca ücretsiz mentorluk desteği vermekte. Haziran ayında çevrimiçi olarak düzenlenen açılış toplantısını takiben başlayan bire bir görüşmeler ile, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan mentor ekibi tecrübelerini paylaşarak KOBİ’lerin iş dünyasındaki rehberi olmayı hedefliyor.

Nisan 2023 itibariyle 5. faaliyet yılına giren Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre eğitim içerikleri ve sağlanan destekler geliştirilerek devam etmektedir. Sahada yapılan eğitimlerde toplanan talepler doğrultusunda Patrondan Patrona Mentorluk Programı ile Dijitalleşme Desteklerinin devam etmesi; Finans, Pazarlama, Dijitalleşme, Yönetim, Kurumsallaşma gibi alanlarda ise eğitimlerinde devam etmesi planlanmıştır. Bunun yanı sıra yeni dönem eğitimlerine Finansmana Erişim, İşletmelerde Dayanıklılık, Markalaşma ve Tedarik Zinciri Yönetimi konuları eklenmiştir. Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra canlı yayında gerçekleştirilecek çevrim içi eğitimler de yeni dönemde uygulanacaktır. Çevrimiçi eğitimlerin odak konuları olarak detaylı Yönetim Pratikleri Eğitimi ve e-ticaretin geliştirilmesine yönelik tasarlanan uygulamalı e-ticaret konuları belirlenmiştir. 

5. yılın bir diğer yeniliği ise mikro ve küçük işletmelere yönelik tasarlanan mentorluk programıdır. Mentorluk Programı kapsamında 50 mikro ve küçük işletmeye 5 ay süre ile birebir ve grup mentorluk seanslarının yanı sıra finans, pazarlama, e-ticaret, kurumsallaşma, markalaşma, ihracat ve iş hukuku alanlarında konu bazlı mentorluk desteği verilecektir. Programa katılacak işletmelerin yaklaşık %30’unun deprem bölgesinde kurulu işletmeler arasından seçilmesi hedeflenmiştir. Program kapsamında; her işletmenin e-ccaret olgunluk seviyesi ölçülerek eticaretteki başarılarını artırmak adına yol haritaları oluşturulacak, programda başarılı olan işletmelere e-ccaret yol haritası çerçevesinde e-ccaret destek paketleri ve Google reklam çekleri hediye edilecek.

 

Paydaşlar: TÜRKONFED, Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Nisan 2019- Nisan 2024

Web Sitesi: https://isimiyonetebiliyorum.com

İletişim: isimiyonetebiliyorum@turkonfed.org

Sosyal Medya Hesapları:

Yasal Uyarı: Yasal Tavsiye Amacı Taşımaz

Bu sitede, iş kurma ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal danışmanlık ya da bunlara ilişkin görüş verme amacı taşımamaktadır. Bu sitenin içeriği ve bu bölümde yer alan bilgilerin görüntülenmesi, herhangi bir durumda yasal danışmanlık veya vergi danışmanlığı olarak yorumlanamaz ve bu hususlarda güvenilir bir kaynak değildir. Bu bölümde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmamalıdır ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi bu sitenin içeriğine dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin hiçbirinden geçerli yasalar uyarınca sorumlu değildir. Yasal olarak şirket kurma prosedürleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal problemde veya vergi sorununda bir avukata danışmanız gerekmektedir. Bu sitenin içeriği Türkiye’deki hedef kitleye yönelik olarak düzenlenmiştir.